UNF Biotech Camp 2017

Den bedste uge i din sommerferie!

Fagligt program

Biotech camp

Under campen vil du som deltager blive præsenteret for opgaver og laboratorieøvelser, som vil være relevante for forelæsningerne. Underviserne er fra bioteknologiske uddannelser på universitetet, der udover at stå for undervisningen, også vil hjælpe med at løse opgaverne, der er af varierende sværhedsgrad, så alle kan være med, og blive udfordret. Herudover får vi besøg af en række spændende gæsteforelæsere fra universitetsverden. Du vil også blive udfordret og hjulpet igennem en række opgavetyper, du sikkert ikke har prøvet på gymnasiet.

Hvad er bioteknologi?

Bioteknologi er mere omfattende end de fleste tror. Bioteknologi kan rigtig nok manipulere med gener og lave kloner, men den er langt mere håndgribelig end det. F.eks. spiller enzymer og mikroorganismer en altafgørende rolle i produktionen af yoghurt, juice, biobrændstof og medicin. På med kitlen!

I løbet af campen vil du komme til at arbejde med mange forskellige grene af bioteknologi. Dette vil ske gennem en række spændende laboratorieforsøg, relevante foredrag samt fede studiebesøg i industrien og på universitetet. I undervisningen vil du komme til at arbejde med forskellige molekylærbiologiske discipliner - både gennem praktisk laboratoriearbejde og teoretiske øvelser. Du vil bl.a. komme til at arbejde med celler, DNA, enzymer, bestemmelse af proteiner struktur, samt antistoffer og antigener. For at give dig et indblik i, hvad man kan med en bioteknologi-relateret uddannelse, er der arrangeret fede studiebesøg til forskellige forskningslaboratorier på universitetet, og til store, bioteknologiske virksomheder i Danmark.